Zápisky zdravotní sestřičky

Úvodní stránka
Novinky
Hledání v seznamu pojmů
Kniha návštěv
Mapa stránek
Anatomie
Angličtina
Biofyzika
Biochemie
Epidemiologie
Genetika
Gynekologie
Chirurgie
Imunologie
Klinická propedeutika
Latina
Mikrobiologie
Neurologie
Sociologie
Vnitřní lékařství
Výchova ke zdraví
Odkazy na jiné weby
BLOG

Sociologie

Sociologie - obecná

„Socio“=společnost; zkoumá, analyzuje společnost a její vztahy; vědecký obor se všemi průvodními znaky (hloubka, cílevědomost, organizovanost, úsilí o objektivitu, přesnost a spolehlivost výsledků)

Předmětem je analýza a studium společenských jevů:

Vznik: v první pol.19 stol, vyčlenění z filozofie

Konec 19.stol.-sociologie jako uzavřená věda již nefční= specializace

Vztah a sociologie konkrétních vědních oborů:

Metody soc.výzkumu: metoda=šíře

Techniky: nejen podmnožina metod, ale i specifické způsoby získávání údajů v terénu

Schema soc.výzkumu:

Nahoru

Sociální procesy

-socializace= začlenění do společnosti (celý život), nenahraditelné, 18let; čl. je po narození nejdéle závislí na ostatních až po začlenění do společnosti (po narození na matce – absolutní (fyzická) a relativní (učení, socializační proces (nenahraditelné, fiktivní hranice 18 let)

Obsah: každé individuum musí:

Význam: zaj. kontinuity spol. vývoje(předání poznatků, norem)=pozit. generační pokračování (mladší generace využívají poznatků starších generací)

Nahoru

Sociální útvary

-socializace --- skupiny(rodina,škola)

Ad a)primární (rodina,dětské herní skupiny,sousedství)-charakteristické znaky:

Ad b)sekundární:

Nahoru

Sociální struktura

=složení společnosti

-relat.stabilní síť vztahů jedinců, pozic a rolí sociálních seskupení různého typu(=zahrnuje jedince i skupiny)

Možnost průniku-Strukturní řezy

Závěry k obecné části

Nahoru

Sociologie medicíny

Vznik po 2. Svět. Válce, zakladatel PARSONS, do Evropy okolo 1 50.let – VB, Spol. rep. Německo, 60. Léta – Polsko, Československo. Na její rozvoj měly velký vliv aktivity WHO.

Předmět SM: užívá teorie a metody empirické soc. ke zkoumání (analýze) fenoménu „zdraví a nemoc“, „zdrav. Zařízení“, Zdrav. Profese“ v interakci s pacientem. Vše je propojené (v interakci) mezi sebou.

Problematika zdraví a nemoci ze sociolog. hlediska

Zdraví i nemoc má biopsychosociální základ.

Faktory ŽP + jejich vzájemná interakce s lidským org. a způsobem života = příčiny vzniku a rozvoje nemocí

Negativní důsledky souč. spol. rozvoje

WHO: Životní styl ovlivňuje zdrav. Stav z 50 – 60%, stav a kvalita ŽP včetně soc. podmínek 20-25%, genetika 10-15%, systém péče o zdraví 10-15%.

Nahoru

Nemoc

Fáze:

Soc. důsledky

Obecné důsledky

Důsledky

Chronicita – pomalý vývoj, dlouhodobé poškození, může způsobit změny v nukleární rodině (matka, otec), špatná psych. snášenlivost chron. Onem. Dítěte

Protikladný postoj k chron. nemoc.

Nahoru

Sociologie pacienta

4 char. rysy (Parsons):

Dítě předškol. věku, duševně nem., chron. nevyléč. nem., bezvýchodná situace – těžko je lze motivovat ke spolupráci.

Soc. role nem. se liší v jednotlivých případech – stejná nemoc – jiná soc. role, protože je jiný

Skupiny nemocných:

Postavení pac. ve funkčním systému hospitalizace:

Přibývá pac., kteří chápou zdraví jako instrumentální hodnotu (chci dostudovat, chci dodělat…). Roste sebevědomí pacienta. Přibývá obecně starších a obecně vzdělanějších a inform. pacientů, kteří odmítají pasivní roli vůči lékaři.

Potřeby pac. a jejich uspokojování

Rodina a její význam pro nem.

Nahoru

Role lékaře

- jedna z nejnáročnějších, nejvýznamnějších, nejodpovědnějších profesí. Totéž platí o profesi sestry.

Náročnost postavení odpovídá příprava na profesi, jedná se v podstatě o celoživotní vzdělávání – totéž sestra.

Odlišnost od jiných profesí – předmětem činnosti je člověk (na rozdíl od učitele ale pochybení lékaře může mít fatální následky). Role je zaměřena na ochranu a úpravu zdraví, dg., odstraňování nemoci, záchrana ohroženého života.

Základní lékařské role:

Totéž platí pro sestru.

Vztah lékař x pacient

Vždy ale platí, že lékař je odborník a vede, komunikuje s pac.

Iatrogenie – lékař poškodí pacienta (zanedbaná péče,… )

Nahoru

Role sestry

- vyvíjí se s vývojem zdrav. Zařízení

- od. 1. pol. 19. stol. – potřeba kvalifikovaného spolupracovníka lékaře

Sestra v současnosti plní fce:

Osvojení si role sestry

Dílčí role v oblastech

Vztah sestra x pac. – kontakt dlouhodobější, trvalejší, užší.


Autor: Lenka

» text je možno reprodukovat v případě uvedení zdroje a/nebo kontaktu webmastera: © 2018 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Koukalová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Novinky

25.2.2017
Jak ušít výpustkovou kapsu v blogu
 
25.2.2017
Kapitolu ošetřovatelství jsem zatím znepřístupnila pokud se m i podaří dohledat zdroje opět je zpřístupním. V souboru hledej, jsem odkazy na ošetřovatelské témata zatím nechala, ale budou odkazovat na neexistující stránky, časem se uvidí, jak to dopadne :-) dohledávání zdrojů