Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

DANIEL LANDA » TEN LITTLE GANGSTERS

Ten little gangsters can´t stand going to school.Deset malých banditů nesnáší školu.
Everyone knows that being a gangsta´s cool.Každý ví, že být bandita je cool.
After class one day they hit a liquor store.Jeden po škole udělali obchod s alkoholem.
One got knocked off and now there´s ten no more.Jeden byl zneškodněn a už jich deset není více.
  
Nine little gangsters under the bright moon light,Devět malých banditů v jasném záři měsíce,
Rays of stardust dazzling the filthy night.Paprsky hvězdného prachu se třpytí ve špinavé noci.
Sirens blare and now they´re in a fix:Sirény ječí a oni jsou v bryndě:
A crack-up offs three and so there´s only six.Bouračka vyřídí tři a zbývá jen šest.
  
RF: Maybe God forgives them, or maybe they findREF: Možná Bůh jim odpustil, možná si vzpomenou,
That Satan remembers the contract they singed:Že Satan si pamatuje dohodu, kterou podepsali.
Right from birth they were headed straight for damnation.Hned od narození směřovali rovnou k zatracení.
Maybe he forgives them for the times they were wise,Možná jim odpustí za časy, kdy byli moudří,
For moments when their lips loved without lies,Kvůli chvíli, kdy milovali bez lží,
But everyone dies alone, there is no salvation.Ale každý zemře osamocen, není spásy.
  
Six little gangsters howling at the moon,Šest malých banditů vyje na měsíc,
The cops catch one and make him sing a tune.Chlupatí chytili jednoho a donutili jej zpívat.
Remorseful rat, he hanged himself one dayKajícná krysa, oběsila se jednoho dne,
The five that remain didn´t know he´d gone away.Pět zbylých nevědělo, že odešel.
  
Five little gangsters plan to hit a bankPět malých banditů plánuje udělat banku.
Eyes wrung dry, their mothers´ hearts still sank.Do sucha vyplakané oči jejich matek, ale srdce stále krvácí.
A needleful of junk put one away for goodJeden šleh ho vyřídí nadobro
The four others watched but not one understood.Čtyři další zírají, ale nikdo nechápe.
  
RF: Maybe God forgives them, or maybe they findREF: Možná Bůh jim odpustil, možná si vzpomenou,
That Satan remembers the contract they singed:Že Satan si pamatuje dohodu, kterou podepsali.
Right from birth they were headed straight for damnation.Hned od narození směřovali rovnou k zatracení.
Maybe he forgives them for the times they were wise,Možná jim odpustí za časy, kdy byli moudří,
For moments when their lips loved without lies,Kvůli chvíli, kdy milovali bez lží,
But everyone dies alone, there is no salvation.Ale každý zemře osamocen, není spásy.
  
The four little gangsters´ bank job went all wrong.Čtyřem malým banditům loupež vůbec nevyšla.
The guards opened fire, busting up the throng:Strážci pálí, zastavují tuhle bandu:
One took it in the face, another ine in the gut.Jeden to dostal do tváře, druhý do střev.
Just two are left now, psyched about a bigger cut.Zbyli jenom dva podíly budou větší.
  
Two little gangsters hear the bullets roar:Dva malí banditi slyší střelu hřmět,
one bites a pistol - he knows what´s in store.Jeden zkousne hlaveň, ví co by jinak bylo dál.
The last little loser demands a getaway plane,Poslední malý břídil požaduje letadlo k útěku,
but a sharpshooter plants a bullet in his brain...Ale ostrostřelec mu zasadí kulku do hlavy ...
  
RF: Maybe God forgives them, or maybe they findREF: Možná Bůh jim odpustil, možná si vzpomenou,
That Satan remembers the contract they singed:Že Satan si pamatuje dohodu, kterou podepsali.
Right from birth they were headed straight for damnation.Hned od narození směřovali rovnou k zatracení.
Maybe he forgives them for the times they were wise,Možná jim odpustí za časy, kdy byli moudří,
For moments when their lips loved without lies,Kvůli chvíli, kdy milovali bez lží,
But everyone dies alone, there is no salvation.Ale každý zemře osamocen, není spásy.
  

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: