Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Winter Carols

2006

Hark the Herald Angels Sing / Come All Ye Faithful

 

Hark The Herald Angels Sing
Glory to the newborn King
Peace on Earth and mercy mild
G-d and sinners reconciled
Joyful all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With angelic hosts proclaim Peace has come to Bethlehem
Hark the Herald Angels Sing!
Glory to the newborn King

Hail by highest heaven adored
Hail the everlasting Lord
Light and life to all he brings
Here with healing in his wings
Mild he lay his glory by
Born that man no more may die
Bringing hope to all the land
Peace to every child and man
Hark the Herald Angels Sing!
Glory to the newborn king

Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant
Come ye oh come ye to Bethlehem
Come and behold him
Born the king of angels
Come let us adore him
Come let us adore him
Oh come let us adore him
He is the Lord!
Sing choirs of angels
Sing in exultation
Sing all ye citizens of heaven above
Glory to G-d
Glory in the highest
Come let us adore him
Come let us adore him
Oh come let us adore him
He is the Lord!

 

I Saw Three Ships

 

I Saw Three Ships come sailing in
On Christmas Day On Christmas Day
Saw Three Ships come sailing in
On Christmas Day in the morning

And whither sailed those ships all three
On Christmas Day On Christmas Day
And whither sailed those ships all three
On Christmas Day in the morning

They sailed into Bethelehem
On Christmas Day On Christmas Day
They sailed into Bethlehem
On Christmas Day in the morning

And all the bells on earth shall ring
On Christmas Day On Christmas Day
And all the bells on earth shall ring
On Christmas Day in the morning

And all the souls on Earth shall sing
On Christmas Day On Christmas Day
And all the souls on Earth shall sing
On Christmas Day in the morning

Then let us all rejoice again
On Christmas Day On Christmas Day
Let us all rejoice again
On Christmas Day in the morning

 

Winter (Basse Dance)

 

 

Ding Dong Merrily On High

 

Ding Dong Merrily On High
The Christmas bells are ringing
Ding Dong joyously reply
The angels all a'singing
Gloria, Hosana In Excelsis

Ding Dong carol all the bells
Ring out the Christmas story
Ding Dong sound the good noels
G-d's son has come in glory
Gloria, Hosana In Excelsis

Ding Dong Merrily On High
The Christmas bells are ringing
Ding Dong joyously reply
The angels all a'singing
Gloria, Hosana In Excelsis

 

Ma-O-Tzur

 

(1st part in Hebrew)
Rock of ages
Crown this praise
Light and songs to you we raise
Our will you strengthen
To fight for our redemption
Our will you strengthen
To fight for our redemption
We celebrate with hymn and praise
Festive candles to you we raise
We celebrate with hymn and praise
Festive candles we celebrate

 

Good King Wenceslas

 

Good King Wenceslas looked out
On the feast of Stephen
When the snow lay round about
Deep and crisp and even
Brightly shone the moon that night
Though the frost was cruel
When a poor man came in sight
Gathering winter fuel

"Hither page and stand by me
If thou knowst it telling
Yonder peasant who is he
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence
Underneath the mountain
Right against the forest fence
By St Agnes Fountain"

Bring me bread and bring me wine
Bring me pine logs hither
Thou and I shall see him dine
When be bear them thither
Page and monarch forth they went
Forth they went together
Through the rude winds wild lament
And the bitter weather

In his masters steps he trod
Where the snow lay dinted
Heat was in the very sod
Which the Saint had printed
Therefore all you men be sure
Wealth or rank posessing
He who now shall bless the poor
Shall yourselves find Blessing

 

Lord Of The Dance / Simple Gifts

 

I danced in the morning when the world had begun
And I danced in the moon and the stars and the sun
I came down from heaven and I danced on the Earth
At Bethlehem I had my birth

  Dance then where ever you may be
"I am the Lord of the Dance" said he
"And I'll lead you all whever you may be
And I'll lead you all in the dance said he

  Tis a gift to be simple tis a gift to be free
Tis a gift to come down where we ought to be
And when we find ourselves in a place just right
We'll be in the valley of love and delight

  Dance then where ever you may be
"I am the Lord of the Dance" said he
"And I'll lead you all whever you may be
And I'll lead you all in the dance said he

  When true simplicity is gained
To bow and to bend we shant be ashamed
To turn to turn will be our delight
Till be turning we come round right

  Dance then where ever you may be
"I am the Lord of the Dance" said he
"And I'll lead you all whever you may be
And I'll lead you all in the dance said he

  I danced in the morning when the world had begun
And I danced in the moon and the stars and the sun
I came down from heaven and I danced on the Earth
At Bethlehem I had my birth

 

We Three Kings

My tři králové

We Three Kings of Orient are
Bearing gifts we travers afar
Field and fountain moor and mountain… following yonder star

  Frankensence to offer have I
Insense owns a deity nigh
Prayer and praising all men raising
Worship him, God on high

  Oh, star of wonder star of might
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy perfect light...

  Born a babe on Bethlehem's plain
Gold I bring to crown him again
King forever ceasing never
Over us all to reign...

My tři králové z Orientu
Přinášení darů my travers afar
Pole a vodní močály a hory… následující yonder hvězdy

  Frankensence nabízím já
Insense vlastní božskou blízkost
Modlitba a pochvala všech volaných mužů
uctívej ho, Boha vznešeného

  O hvězda, zázračná hvězda síly
Hvězda s královskou krásou jasnou
Západně leží, stále postupuje
Průvodcem dokonalá záře

  Narozené dítě na Betlémské planině
Zlato přinesu k jeho opětovnému korunování
Král nikdy navždy nezastaví
Nad námi všemi kraluje

Wish you were here

 

Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know, the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Me, oh, my country man
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I've got feelings for you
Do you still feel the same?
From the first time I laid my eyes on you
I felt joy of living
I saw heaven in your eyes
In your eyes

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  I miss your laugh, I miss your smile
I miss everything about you
Every second's like a minute
Every minute's like a day
When you're far away

  The stove is getting colder, baby
And I wish you were here
A battlefield of love and fear
And I wish you were here

  I've got feelings for you
From the first time I laid my eyes on you

  Wish you were here
Me, oh, my country man
Wish you were here
I wish you were here
Don't you know the stove is getting colder
And I miss you like hell
And I'm feeling blue

  Wish you were here
Wish you were here
Wish you were here

Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Něco k tobě cítím
Cítíš stále to samé?
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila
Jsem cítila radost ze života
Viděla jsem nebe ve tvých očích
Ve tvých očích

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Chybí mi tvůj smích i úsměv
Chybí mi vše, co souvisí s Tebou
Každá vteřina je jako minuta
Každá minuta je jako den
Když jsi daleko ode mne

  Kamna se ochlazují, baby
A já si přeji, abys byl tady
Bitevní pole lásky a strachu
A já si přeji, abys byl tady

  Něco k tobě cítím
Od první chvíle, kdy jsem tě spatřila

  Kéž bys byl tady
Já, oh můj krajane
Kéž bys byl tady
Přeji si, abys byl tady
Nevíš, jak se ochladila kamna
A ty mi chybíš jako čert
A já se cítím mizerně

  Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady
Kéž bys byl tady

Emmanuel

 

Oh come oh come Emmanuel
And ransome captive Israel
Who mourns in lonely exile here...
Until the face of God appears
Rejoice Rejoice Emmanuel
Will come to thee, oh Israel...

Oh come thou day spring, come and cheer..
Thy spirits by thine advent here
And drive away the shades of night
And pierce the clouds and bring us light
Rejoice, rejoice Emmanuel
Will come to thee, oh Israel...

 

Christmas Eve

 

Say goodbye to November
She must be on her way
The cold winds of December
Look like they're here to stay
Me, I´ll just count the snowflakes
As they start to fall
Getting lost in the beauty
The magic of it all...

  And our eyes filled with wonder,
As the reindeer take to flight...

  It´s Christmas Eve
Bells will ring
Through the town we gather to sing
Christmas Eve has begun
Peace and love to everyone
Light the festive candles
They´ll chase the shadows away
Gathering round the yule log
With handfuls of holly
Winter winds will whisper
Through the shivering pines
Never have the stars
Looked brighter than tonight...

  And our eyes filled with wonder,
As the reindeer take to flight...

Řekněte sbohem listopadu
Musí být na své cestě
Ke chladným větrům prosince
Podívejte, jak jsou součástí každého dne
Já, já budu jen počítat sněhové vločky,
zatímco začínají padat
Ztrácející se v kráse
Kouzlu toho všeho...

  A naše oči naplněné údivem,
zatímco sob se dává v let...

  Je Štědrý den
Zvony budou zvonit
Městem, v němž jsme se shromáždili ke zpěvu
Štědrý den začal
Mír a láska každému
Svit svátečních svíček
Ony zahání pryč stíny
Shromáždění okolo vánočního kmene
S hrstí cesmíny
Zimní větry budou šeptat
V chvějících se korunách borovic
Nikdy hvězdy
Nevyhlížely zářivěji, než dnes v noci...

  A naše oči naplněné údivem,
zatímco sob se dává v let...

We Wish You A Merry Christmas

 

We Wish You A Merry Christmas
We Wish You A Merry Christmas
We Wish You A Merry Christmas
And a Happy New Year

We Wish You A Merry Christmas
We Wish You A Merry Christmas
We Wish You A Merry Christmas
And a Happy New Year

Good tidings to you and all of your kin

Good tidings for Christmas and a Happy New Yea

 

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: