Blog zdravotní sestřičky

Blog zdravotní sestřičky
Jak zvítězit sám nad sebou
Morava 2013
Blackmore´s Night
Landa
Dějiny národa českého.php
Ivan Medek
Marmelade, Schokolade
Mary Seacole
PsyS šije - výpustkovou kapsu
Zápisky zdravotní sestřičky
Kniha návštěv

Fires of Midnight

2001

Written In The Stars

 

Once written in the stars
A pathway set in stone
A candle in the night
To guide your way back home
Then somewhere in your memory ... Calling from afar ...
It's daring you to see what it is that's written in the stars…
You said that you would stay
And that you'd never leave
I gave you all I had ...w hen I chose to believe...
 Love like magic casts a spell ,sometimes leaving scars
 I guess it's just as well not to know what's written in the stars
Still written in the stars
 And written in your eyes
The prophecy fulfills
The dream that never dies
A shooting star lights up the night ,while the earth stands still
And somehow we lose sight while following what's written in the stars…
I want to know what's written in the stars… Please tell me what is written in the stars…

 

The Times They Are A-Changin'

 

(Words and Music by Bob Dylan)
Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.
Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.
The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.

 

I Still Remember

 

I thought of you the other day
How worlds of change led us astray
Colors seem to fade to gray
In the wake of yesterday…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
I had a dream of you and I
A thousand stars lit up the sky
I touched your hand and you were gone
But memories of you live on…
You looked into my eyes
You had me hypnotized
And I still remember you
Those moments spent together
Promising forever
And I still remember you
Do you ever think of me
And get lost in the memory
When you do, I hope you smile
And hold that memory a while…

 

Home Again

Zpátky doma

I've been many places
I've traveled 'round the world
Always on the search for something new
But what does it matter
When all the roads I've crossed
Always seem to return to you…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

  When you play with fire
Sometimes you get burned
It happens when you take a chance or two
But time is never wasted
When you've lived and learned
And it time it comes back to you…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

  And when I got weary
I'd sit a while and rest
Memories invading my mind
All the things I'd treasured
The ones I'd loved the best
Were the things that I'd left behind…

  Old familiar faces
Everyone you meet
Following the ways of the land
Cobblestones and lanterns
Lining every street
Calling me to come home again

  Dancing in the moonlight
Singing in the rain
Oh, it's good to be back home again
Laughing in the sunlight
Running down the lane
Oh, it's good to be back home again

Byla jsem na mnoha místech.
Cestovala jsem kolem světa.
Vždycky na cestě za něčím novým.
Ale jaký to má důvod,
že všechny cesty, které jsem prošla,
mi připomínají návrat k Tobě.

  Staré známé tváře
Každého potkáš
Na cestách po světě
Dlažební kameny a lucerny
Lemují každou ulici
Lákají mne zpátky domů.

  Tanec v měsíčním světle.
Zpěv v dešti.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.
Smích ve slunečních paprscích.
Běh na konec trati.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.

  Když si hraješ s ohněm,
občas se popálíš.
To se stane, když máš šanci nebo dvě.
Ale čas se nikdy nezastaví.
Když jsi žil a učil se.
A ten čas se ti vrací zpátky.

  Staré známé tváře
Každého potkáš
Na cestách po světě
Dlažební kameny a lucerny
Lemují každou ulici
Lákají mne zpátky domů.

  Tanec v měsíčním světle.
Zpěv v dešti.
Oh, je to dobré, být zpátky doma.
Smích ve slunečních paprscích.

Crowning of the King

Korunovace krále

Down in the village streets
The air is full of wonder
Fair smiles greet
The crowning of the king…
Come hither, gather round
A joyous time's upon us
The crowning of the king…

  Fast away the olde
Time too quickly passes
Shine the light of new
For the crowing of the king…
Come forth those who wish
For change and change becoming
Welcome with every breath
The crowning of the king…

  Sweet is the hour and sweeter still
The time we spend together
Celebrate the noble will
The crowing of the king…
To sing and dance and sing again
With honor and with splendour
All from far and near
See the crowning of the king!

  Step to the dance of hope
Of courtly wiles and pleasure
As the star of the morn
Shines brightly for the king…
Pray thee lift the veil
From those who came before us
Merriment will prevail
For the crowning of the king…

  Sweet is the hour and sweeter still
The time we spend together
Celebrate the noble will
The crowning of the king…
To sing and dance and sing again
With honor and with splendour
All from far and near
See the crowning of the king!

  Jesters spin and play
The laughter sounds like music
What a perfect day
For the crowning of the king…

  Here in the village streets
The air is full of wonder
Fair smiles greet
The crowning of the king…
Come and see
The crowning of the king!

Dole v ulicích vesnice
Je vzduch plný překvapení
Opravdové úsměvy vítají
Korunovaci krále
Přijďte sem, shromážděte se kolem
Před námi jsou radostné časy
Korunovace krále

  Rychle pryč se vším starým
Čas plyne tak rychle
Nové světlo září
Na korunovaci krále
Pojďte dál všichni, kdo si přejí
změnu a změna se stane
Vítejte, co vám stačí dech
Korunovaci krále

  Sladká nadešla hodina a ještě sladší
Čas, který spolu stravíme
Slavte vzácnou budoucnost
Korunovaci krále
Zpívat a tančit a zase zpívat
Se ctí a s majestátem
Všichni z daleka i z blízka
Se dívají na korunovaci krále!

  Nakroč na tanec naděje
Dvorských intrik a rozkoší
Protože ranní hvězda
Září jasně pro krále
Prosím, zvedni závoj
Z toho, co je před námi
Radost zvítězí
Při korunovaci krále

  Sladká nadešla hodina a ještě sladší
Čas, který spolu stravíme
Slavte vzácnou budoucnost
Korunovaci krále
Zpívat a tančit a zase zpívat
Se ctí a s majestátem
Všichni z daleka i z blízka
Se dívají na korunovaci krále!

  Dvorní šašci se točí a hrají si
Zaznívá smích jako hudba
Jaký bezvadný den
Při korunovaci krále

  Tady v ulicích vesnice
Je vzduch plný překvapení
Opravdové úsměvy vítají
Korunovaci krále
Přijďte a dívejte se na
Korunovaci krále!

Fayre Thee Well

instrumentálka

Fires at Midnight

Půlnoční ohně

I stood out here once before
With my head held in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand…
On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
The stars are out and magic is here…

  I wished the seven sisters
Bring to me wisdom of the age
All that's locked within the book of secrets
I longed for the knowledge of the sage…

  On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out the magic is here
The stars are out the magic is here…

  So, the sisters smiled to themselves
And they whispered as they shone
And it was from that very instant
I knew I would never be alone…

  While on the hills
The fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burned at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and the magic is here…
Many stars were forgotten
Many faded and became ghosts
Still my sisters glittered down from heaven
Always there when I needed them most…

  And on the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
The stars are out and magic is here…

  I stood here once before
With my head in my hands
For all that I had known of this place
I could never understand

  On the hills the fires burned at midnight
Superstition plagued the air
Sparks fly as the fires burn at midnight
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here
Stars are out and magic is here

Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nepochopila…
Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Kéž by mi Sedm sester.
Přineslo moudrost věků.
Vše, co je ukryto v knize tajemství.
Toužila jsem po vědomostech mudrců…

  Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Tak, sestry se na sebe smály.
A šeptaly jako by svítily.
A od té doby to bylo běžné.
Věděla jsem, že nikdy nebudu sama.

  I když na kopcích
plály půlnoční ohně.
Pověra byla ve vzduchu.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Mnoho hvězd bylo zapomenuto
Mnoho zmizelo a stalo se duchem
Tiše se moje sestry třpytí dole na obloze.
Vždycky tady, když je moc potřebuju…

  A na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

  Jednou už jsem sem vystoupila.
S hlavou v dlaních.
Přes všechno, co jsem věděla o tomto místě.
Nikdy bych nemohla pochopit…

  Na kopcích plály půlnoční ohně.
Pověra zamořovala vzduch.
Jiskry létaly z půlnočních ohňů.
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…
Hvězdy jsou pryč a kouzlo je tady…

Hanging Tree

 

There have been many tales
Tainted by truth twisted by time…
Some choose to forget
Yet it still
Weaves webs in their minds…
And it seems like she's been here forever
Her branches as black as the seas
She's been through it all
By the luck of the draw
She became the old hanging tree…
She asked for nothing
Except maybe
A little rain…
They used her strength
To help them steal lives away…
And she witnessed the sadness and sorrow
To this day she still doesn't know why
But her heart broke
When they came with the rope
To declare her the old hanging tree…
Life stranger then fiction
Can make you want to cry
Roots could never stop her
From reaching for the sky…
Those years have all past
Lucky for us lucky for her…
Now, children play at her feet
And in her arms she cradles birds…
And it seems she's been here forever
These days are the best that she's seen
But somewhere in the back
Of her mind
Is the time
She was known as the old hanging tree…

 

Storm

 

A timeless and forgotten place,
The moon and sun in endless chase
Each in quiet surrender
As the other reigns the sky…
The midnight hour begins to laugh
A summer evening's epitaph,
The winds are getting crazy
As the storm begins to rise…
Wild were the winds that came
In the thunder and the rain
Nothing ever could contain
The rising of the storm…
In the wings of ebony
Darkened waves fill the trees
Wild winds of warning
Echo through the air…
Follow the storm I've got to get out of here…
Follow the storm as you take to the sky…
Follow the storm now it's all so crystal clear,
Follow the storm as the storm begins to rise…
She seems to come from everywhere
Welcome to the dragons lair
Fingers running through your hair
She asks you out to play…
In all of nature's sorcery
The most bewitching entity
Hell can have no fury
Like the rising of the storm…

 

Mid Winters Night

 

(1st part in Provencial French)
The bells are ringing
On Mid Winters Night
The moon sets all alone
And once again I try to sleep before the morning light
Too soon the sun will come a-calling over the hills in our little town
Too soon the snow will start falling over the world without a sound
While in my room dreams are a-fleeting
I close my eyes one more time
All too quickly the dawn is breaking and I must leave the night behind.

 

All because of you

Všechno kvůli tobě

Is this happening? Is this fantasy?
Never did I believe
There could be such happiness
Feels like nothing on earth
Starting with one little kiss
I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes
Is this happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true
all because of you
I can´t believe it's true
all because of you.
You are everything I
Wanted for so many years
Goodbye long, lonely nights
Sadness and thousands of tears
I could stay in this moment forever
I could reach every star in the sky
I could lose myself when I look
Into your eyes
Is this happening? Is this fantasy?
All my dreams coming true
All because of you
I can´t believe it´s true
All because of you

Děje se to? Je to fantazie?
Nikdy jsem nevěřila
Že by mohlo být takové štěstí
Pocity jako nikoho na zemi
Vyvolané jediným malým polibkem
Mohla bych zůstat v této chvíli navěky
Mohla bych dosáhnout každé hvězdy na nebi
Mohla bych ztratit sama sebe, když pohlédnu
Do Tvých očí
Děje se to? Je to fantazie?
Všechny mé sny se uskutečňují
Všechno kvůli Tobě
Nemůžu uvěřit, že je to pravda
Všechno kvůli Tobě
Ty jsi všechno, co jsem
Chtěla po tolik let
Sbohem dlouhé, osamělé noci
Smutku a tisíce slz
Mohla bych zůstat v této chvíli navěky
Mohla bych dosáhnout každé hvězdy na nebi
Mohla bych ztratit sama sebe, když pohlédnu
Do Tvých očí
Děje se to? Je to fantazie?
Všechny mé sny se uskutečňují
Všechno kvůli Tobě
Nemůžu uvěřit, že je to pravda
Všechno kvůli Tobě

Waiting Just For You

ČEKÁNÍ PRÁVĚ NA TEBE

They say that it's always darkest right before the dawn
They say that I must be strong just to carry on
But they don't know that I would wait my whole lifetime through
Because you know, my love, that I'd be waiting just for you…

There you stood, amazing shining for the whole world to see
And I knew an angel had been sent to watch over me…

So I'll be here waiting, hoping, dreaming, loving you
Because I know, my love, that you do love me too...

Říkají,že nejtemněji je vždycky před svítáním
Říkají,že musím být silná, jen abych to táhla dál
Ale oni nevědí,že já bych čekala po celý čas svého života
Protože Ty víš, moje lásko,že bych čekala právě na Tebe...

Tady jsi stál,úžasná záře k vidění pro celý svět
A já věděla,že byl seslán anděl, aby mne opatroval

Tak budu tadyčekající, doufající, snící, milující Tě
Protože vím, moje lásko,že Ty mne také miluješ.

Preatorieus (Courante)

instrumentálka

Benzai Ten

 

When the sun sets over cherry blossom skies
And the twilight fills the air
You can see the snow on the mountaintops
Through the veil of old Japan…
On an island lead by all the ancient ways
Just a million miles from here
And yet it seems like only yesterday
That her song rang out so clear…
Sister of the seas
Wrapped in silken robes
Waves are falling at her feet…
Play your haunted songs to charm the dragon king,
Winds are calling out your name…
And the times ran fast, further from that place
But somehow we are still here
You can hear her song calling on the waves
Through the veil of old Japan…
Sister of the seas
Wrapped in silken robes
Waves are falling at her feet…
Play your haunted songs to charm the dragon king,
Winds are calling out your name…
When the sun sets over cherry blossom skies
And the twilight fills the air
You can see the snow on the mountaintops
Through the veil of old Japan….
Through the veil of old Japan will appear our Benzai-ten…

 

Village on the Sand

VESNICE NA POBŘEŽÍ

I saw three ships a-sailing in.
From across the sea.
Strangers were welcome but for curiosity.
But come they did.
And when they did.
Ready they did stand.
And things would never be the same.
In our village on the sand.

When the ships pulled in to dock
the villagers did hide.
When trouble came it usually was brought
upon the tide.
When the pirates disembarked
they were making plans.
And from then on things were not the same.
In our village on the sand.

The smugglers came into our town.
And many sought to run.
I stood my ground bravely
and came face to face with one.
Time and travel on the seas
weathered face and hand.
He was different than others in.
My village on the sand

He told me of the years
he'd spent on the stormy seas.
Then he spoke a poet's words of philosophy.
And when he had to leave again
he asked me for my hand.
And I knew I'd never see again.
My village on the sand

Viděla jsem tři lodě, které připlouvaly
přes moře.
Cizinci byli vítání, ale jen ze zvědavosti.
Ale oni připluli.
A když tady byli.
Chtěli tady přistát.
A věci nikdy nebudou jako dřív.
V naší vesnici na pobřeží.

Když lodě vpluly do přístavu,
vesničané se schovali.
Když přišly problémy,
obvykle je spláchl příliv.
Když se piráti vylodili,
začali spřádat plány.
A díky nim už věci nebyly jako dřív.
V naší vesnici na pobřeží.

Lupiči přišli do našeho městečka.
A hledali něco cenného.
Odvážně jsem zůstala stát na místě
a jednomu jsem se postavila tváří v tvář.
Čas a cesty po moři
ošlehaly jeho tvář a ruce.
Byl úplně jiný, než ostatní v
mé vesnici na pobřeží.

Vyprávěl mi o letech,
které strávil na rozbouřených mořích.
Pak začal recitovat filozofické verše.
A když už musel zase jít,
požádal mě o ruku.
A já věděla, že už nikdy neuvidím
mou vesnici na pobřeží.

Again Someday

 

Now you're gone
We're left to carry on
Though the night seems twice as long
And here within my heart
I don't feel very strong
But we will meet again
Now you're gone
We're left to carry on
In the wind I hear your song
With every passing hour
I'm feeling more alone
But we will meet again
Someday…

 

Sake of Song

 

The moon must be an angel,
Her halo surely heaven sent
Watching from above should the bells forget to ring
And we but lonely travelers
Following a ray of light
All become the same when we begin to sing

Round and round we all go,
Where we stop nobody knows,
Heaven meets on the earth
For the sake of the song...

Could you ever fly without the fear of falling Does the songbird cease just because its dawn
Could a candle burn with any less resilience Should we never love for the fear that it may fade?

 

» © 2019 informace jsou předně určeny pro studenty zdravotních oborů a tak by měly být chápány • S. Purschová • luminary.s@gmail.com • Datum vzniku: 29.3.2006 «

Zdroje:

  • Weby Studijni-svet.cz: